KONTAKTFORÆLDREORDNINGEN
PÅ STRANDSKOLEN

  

FORMÅL:

Formålet er at skabe eller vedligeholde forældresamarbejdet i og omkring den enkelte klasse, og at fastholde og udvikle dette klassesamarbejde til gavn og glæde for elever,forældre og lærere. Endvidere er det formålet at medvirke til at skabe en god kemi og et godt socialt samvær i klassen og blandt forældrene.

 

På Strandskolen er der gennem årene skabt tradition for, at forældrekredsen i de enkelte klasser afholder et eller flere af følgende arrangementer: Udflugter,julearrangementer, klas­sefester.

For at fastholde og udbygge disse traditioner, kan vedlagte idékatalog med fordel anvendes. Det er kun fantasien, der sætter grænser.

 

VALG.

I alle klasser (dog ikke i 1. klasse) skal der på det første forældremøde vælges kontaktforældre (K-forældre). For forældre i børnehaveklasserne er valgperioden to år, for alle andre ét år. Der skal vælges 2 forældre som kontaktforældre. Disse vil være den formelle kontakt mellem klassens forældre og skolebestyrelsen. Man er velkommen til at vælge festudvalg o.a, men det skal understreges, at kun to fra hver klasse kan deltage i samarbejdet med skolebestyrelsen.

Den enkelte klasses forældre udarbejder selv forslag til valg af K-forældre f.eks. efter protokol, lodtrækning, frivilligt eller andet.

K-forældrene er klassens formelle kontaktled mellem klassens forældre og skolebestyrelsen og vil 2 gange om året blive inviteret til kontaktforældremøde med skolebestyrelsen.

For at skabe kontinuitet anbefales det, at ikke alle K-forældre går af samtidig.

 

ARBEJDSOMRÅDER:

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

 

Klassetrin

Kontaktperson i skolebestyrelsen

 

Bh. Klasser

Jan Gulstad

Lene Kousholt Larsen

46 15 29 19

46 15 26 38

1. klasser

Tonny Franke Andersen

46 15 17 55

2. klasser

Tonny Franke Andersen

46 15 17 55

3. klasser

Michael Johansen

43 90 64 88

4. klasser

Michael Johansen

43 90 64 88

5. klasser

Heidi Bøtcher

46 15 51 90

6. klasser

Jan Kalbakk Jørgensen

46 15 19 07

7. klasser

Carsten Andreasen

46 15 45 38

8. klasser

Carsten Andreasen

46 15 45 38

9. klasser

Jan Kalbakk Jørgensen

Lene Kousholt Larsen

46 15 19 07

46 15 26 38

 

FÆLLESAKTIVITETER/SAMVÆR.

K-forældre kan eventuelt via et festudvalg tage initiativ til planlægning og praktisk udførelse af fælles aktiviteter, såsom teaterbesøg, skovtur, weekend-hyttetur o.s.v. Det er i dette fællesskab og samvær at klassens sociale liv vokser.

 

Med venlig hilsen

 

Strandskolens skolebestyrelse             revideret september 2006